Powrót

Podpisanie ugody dotyczącej umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

  • Numer raportu: 6/2021
  • Data sporządzenia raportu: 25.02.2021 13:07
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. po przeprowadzeniu szczegółowej analizy propozycji Konsorcjum dotyczącej zmiany harmonogramu i ceny kontraktu, pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu, zawarła przed mediatorem ugodę dotyczącą umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów („Umowa”), realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider Konsorcjum), Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A. („Konsorcjum”).

Podstawowe warunki ugody przedstawione są poniżej.

Wartość Umowy została podwyższona o kwotę ok. 108 mln złotych netto, tj. do kwoty 3 755 mln złotych netto.

Termin przekazania bloku do eksploatacji został wydłużony o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r., co jest zgodne ze wcześniejszą propozycją Konsorcjum, o której PGE informowała w ww. raporcie bieżącym.

Ugoda na wniosek stron zostanie złożona do sądu w celu jej zatwierdzenia.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie ulegają zmianie.
gkpge_relacjeInwestorskie_site