Powrót

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra

  • Numer raportu: 59/2016
  • Data sporządzenia raportu: 10.11.2016 14:38
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy, w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") zaskarżającej wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 17 stycznia 2013 r., wydał wyrok w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra.

W wyroku Sąd Najwyższy ustalił wysokość korekty rekompensat KDT na ok. 50,8 mln zł.

W efekcie powyższego wyroku PGE GiEK zwróci do Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę ok. 66,2 mln zł.

Wyrok nie ma wpływu na przychody skonsolidowane GK PGE bieżącego okresu.

Powyższy wyrok Sądu Najwyższego kończy spór pomiędzy PGE GiEK S.A. a Prezesem URE w niniejszej sprawie.
gkpge_relacjeInwestorskie_site