Powrót

Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-wrzesień 2016 r.

  • Numer raportu: 57/2016
  • Data sporządzenia raportu: 19.10.2016 17:22
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-wrzesień 2016 r. (narastająco).

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 39,0 TWh (wobec 41,7 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 27,2 TWh (29,5 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.).

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej (cena sprzedaży na giełdzie) wyniosła 168 zł za MWh (174 zł w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.).

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 31,9 TWh (29,0 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.).

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 25,4 TWh (24,8 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.
gkpge_relacjeInwestorskie_site