Powrót

Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-sierpień 2016 r.

  • Numer raportu: 56/2016
  • Data sporządzenia raportu: 19.09.2016 17:25
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-sierpień 2016 r. (narastająco).

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 34,7 TWh (wobec 37,3 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 24,1 TWh (26,5 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r.).

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 28,3 TWh (25,8 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r.).

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 22,5 TWh (22,0 TWh w okresie styczeń-sierpień 2015 r.).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.
gkpge_relacjeInwestorskie_site