Powrót

Aktualizacja informacji dotyczącej złożonej wspólnie z PGNiG oferty niewiążącej nabycia polskich aktywów Grupy CEZ

  • Numer raportu: 4/2021
  • Data sporządzenia raportu: 10.02.2021 16:28
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r., Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do PGE oświadczenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) o odstąpieniu od udziału w transakcji nabycia polskich aktywów Grupy ČEZ i od współpracy z PGE prowadzonej na potrzeby procesu transakcyjnego.

Zarząd PGE informuje, że Spółka w dalszym ciągu jest zainteresowana nabyciem wybranych polskich aktywów wytwórczych Grupy ČEZ i przeanalizuje możliwość dalszego uczestnictwa w procesie sprzedaży.
gkpge_relacjeInwestorskie_site