Powrót

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Elektrociepłowni Lublin-Wrotków oraz za rok 2009 dla Elektrociepłowni Rzeszów

  • Numer raportu: 4/2017
  • Data sporządzenia raportu: 27.01.2017 16:07
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy wydał:

(1) wyrok w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków, oraz
(2) wyrok w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Rzeszów.

Wyrok w sprawie PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków został wydany na skutek rozpoznania skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r.
W wyroku Sąd Najwyższy ustalił wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków na kwotę ok. (+) 8,8 mln zł.
W efekcie powyższego wyroku PGE GiEK S.A. zwróci do Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę ok. 1,3 mln zł.

Wyrok w sprawie PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Rzeszów został wydany na skutek rozpoznania skargi kasacyjnej Prezesa URE od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 r.
W wyroku Sąd Najwyższy ustalił wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Rzeszów na kwotę 0 zł.
W efekcie powyższego wyroku PGE GiEK S.A. zwróci do Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę ok. 6,8 mln zł.

Oba wyroki Sądu Najwyższego kończą postępowania w wyżej wymienionych sprawach i nie będą miały wpływu na przychody skonsolidowane GK PGE bieżącego okresu.
gkpge_relacjeInwestorskie_site