Powrót

Aktualizacja informacji dotyczącej złożenia wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum

  • Numer raportu: 37/2021
  • Data sporządzenia raportu: 21.12.2021 18:04
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2020 z dnia 27 października 2020 r. oraz 33/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do PGE oświadczenie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) o odstąpieniu od udziału w transakcji nabycia aktywów Grupy Fortum w Polsce i od współpracy z PGE prowadzonej na potrzeby procesu transakcyjnego.

Zarząd PGE informuje, że Spółka w dalszym ciągu jest zainteresowana nabyciem aktywów Grupy Fortum w Polsce, w szczególności sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i przeanalizuje możliwość dalszego uczestnictwa w procesie sprzedaży.
gkpge_relacjeInwestorskie_site