Powrót

Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2026

  • Numer raportu: 36/2021
  • Data sporządzenia raportu: 20.12.2021 11:02
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2026, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 400,39 PLN/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 1 739,51 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym:
- 329,01 MW dla jednostek nowych z umową mocową na 17 lat,
- 536,24 MW dla jednostek modernizowanych z umową mocową na 7 lat,
- 824,27 MW dla jednostek istniejących z umową mocową na 1 rok, oraz
- 50,00 MW dla jednostek redukcji zapotrzebowania z umową mocową na 1 rok.

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych.

Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2026, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcjach na lata 2021-2025 wynosi 9 155 MW.
gkpge_relacjeInwestorskie_site