Powrót

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2026

  • Numer raportu: 35/2021
  • Data sporządzenia raportu: 16.12.2021 11:58
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2026 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 1 534,51 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do Grupy PGE.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 367,05 do 400,40 zł/kW/rok i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączna wielkość umów mocowych zawartych na rok dostaw 2026, wliczając umowy wieloletnie z poprzednich aukcji, wynosi nie mniej niż 8 950 MW.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.
gkpge_relacjeInwestorskie_site