Powrót

Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2025

  • Numer raportu: 35/2020
  • Data sporządzenia raportu: 14.12.2020 16:35
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2025 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie 364,15 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do grupy PGE.
Łączna wielkość umów mocowych zawartych na rok dostaw 2025, wliczając umowy wieloletnie z poprzednich aukcji, wynosi 10 037 MW.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 172,86 do 207,40 PLN/kW/rok i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączny zakontraktowany obowiązek mocowy obejmuje nie mniej niż 161,6 MW dla jednostek modernizowanych z umową mocową na 7 lat i nie mniej niż 200 MW w kontraktach rocznych. GK PGE nie zawarła umów na 15 i 17 lat.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.
gkpge_relacjeInwestorskie_site