Powrót

Złożenie wspólnie z PGNiG oferty niewiążącej nabycia polskich aktywów Grupy CEZ

  • Numer raportu: 34/2020
  • Data sporządzenia raportu: 11.12.2020 12:11
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 r. PGE oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Partnerzy”) wspólnie złożyły ČEZ a.s. („ČEZ”) ofertę niewiążącą na nabycie polskich aktywów Grupy ČEZ („Transakcja”).

Przedmiotem Transakcji są spółki zależne ČEZ, które prowadzą działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej w Polsce (CEZ Skawina S.A. oraz CEZ Chorzów S.A.), a także świadczą dedykowane usługi wspierające w zakresie: gospodarowania ubocznymi produktami spalania, komunikacji, tradingu oraz obsługi korporacyjnej (CEZ Produkty Energetyczne sp. z o.o. oraz CEZ Polska sp. z o.o.).

Partnerzy będą kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.

Zakup polskich aktywów Grupy ČEZ jest zgodny ze Strategią Grupy PGE do 2030 roku ogłoszoną 19 października 2020 r. (raport bieżący nr 29/2020 z dnia 19 października 2020 r.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site