Powrót

Aktualizacja informacji dotyczącej złożenia wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum

  • Numer raportu: 33/2020
  • Data sporządzenia raportu: 16.11.2020 17:50
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie złożenia wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum zlokalizowanych w Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie przez konsorcjum z udziałem PGE, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. PGE oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („Partnerzy”), złożyli zmodyfikowaną, wstępną niewiążącą ofertę nabycia aktywów należących do Fortum Holding B.V. („Oferta”).

Przedmiotem zmodyfikowanej Oferty jest nabycie działalności ciepłowniczej prowadzonej przez Fortum Holding B.V. wyłącznie w Polsce. Jednocześnie PGE informuje, że Partnerzy zrezygnowali z zamiaru nabycia aktywów Grupy Fortum prowadzących działalność na terenie Estonii, Litwy i Łotwy oraz udziału w konsorcjum inwestycyjnym z PFR Inwestycje FIZ oraz IFM Investors Pty Ltd.

Partnerzy będą kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.

Polska spółka zależna należąca do Fortum Holding B.V. prowadzi działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej.

Zakup udziałów w aktywach Grupy Fortum jest zgodny jest zgodny ze Strategią Grupy PGE do 2030 roku ogłoszoną 19 października 2020 r. (raport bieżący nr 29/2020 z dnia 19 października 2020 r.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site