Powrót

Odstąpienie od rozmów na temat współpracy w projekcie budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce

  • Numer raportu: 31/2019
  • Data sporządzenia raportu: 19.11.2019 14:03
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z 7 stycznia 2019 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że 19 listopada 2019 r. odstąpiono od rozmów mogących skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., deklaruje że działania strategiczne Grupy PGE w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w najbliższych latach koncentrować się będą na realizacji własnych projektów inwestycyjnych i programów strategicznych.
gkpge_relacjeInwestorskie_site