Powrót

Złożenie wstępnej oferty niewiążącej nabycia udziałów w aktywach Grupy Fortum zlokalizowanych w Polsce, Estonii, na Łotwie i Litwie przez konsorcjum z udziałem PGE

  • Numer raportu: 30/2020
  • Data sporządzenia raportu: 27.10.2020 13:45
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2020 r. konsorcjum inwestycyjne, którego stroną jest PGE („Konsorcjum”), złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia od Fortum Holding B.V. działalności ciepłowniczej i chłodniczej prowadzonej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce („Transakcja”).

Członkami Konsorcjum są: PGE, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz IFM Investors Pty Ltd.

Konsorcjum będzie kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.

Przedmiotem Transakcji są spółki zależne Fortum Holding B.V., które prowadzą działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce.

Zakup udziałów w aktywach Grupy Fortum jest zgodny ze Strategią Grupy PGE do 2030 roku ogłoszoną 19 października 2020 r. (raport bieżący nr 29/2020 z dnia 19 października 2020 r.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site