Powrót

Informacja o rozpoczęciu testów na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 22/2020
  • Data sporządzenia raportu: 16.07.2020 17:28
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna („PGE”) informuje o identyfikacji przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36.

O wyniku testów PGE poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
gkpge_relacjeInwestorskie_site