Powrót

Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej w kwocie 100 mln zł

  • Numer raportu: 19/2017
  • Data sporządzenia raportu: 29.03.2017 22:24
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, "Spółka") informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółka zależna od PGE, podjęła decyzję dotyczącą dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („PGG”) w kwocie 100 mln zł.

Powyższa decyzja związana jest z planowanym nabyciem przez PGG aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego. O finalizacji procesu inwestycyjnego Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
gkpge_relacjeInwestorskie_site