Powrót

Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2014 r.

  • Numer raportu: 15/2017
  • Data sporządzenia raportu: 24.03.2017 16:15
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nieprawomocnego wyroku dotyczącego oddalenia powództwa akcjonariusza w sprawie ww. uchwał, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, wobec cofnięcia przez akcjonariusza pozwu wniesionego w sprawie, uchylił wyrok sądu I instancji i umorzył postępowanie.
gkpge_relacjeInwestorskie_site