Powrót

Opóźnienie przekazania do eksploatacji bloku nr 7 w Elektrowni Turów

  • Numer raportu: 13/2021
  • Data sporządzenia raportu: 30.04.2021 15:28
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku, powziął informację od spółki zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. o opóźnieniu zakończenia realizacji inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider Konsorcjum), Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A., czego skutkiem będzie przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 zakładanego na 30 kwietnia 2021 roku. Przewiduje się, że przejęcie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 maja 2021 roku. Zarząd PGE informuje, że umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, standardowo przewiduje klauzule kar umownych w określonych przypadkach. Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych.
gkpge_relacjeInwestorskie_site