Wojciech DąbrowskiRyszard WasiłekPaweł CiochPaweł StrączyńskiPaweł Śliwa
Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu ds. OperacyjnychWiceprezes Zarządu ds. KorporacyjnychWiceprezes Zarządu ds. FinansowychWiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Bezpieczeństwa,
 • Departament Fuzji i Przejęć,
 • Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu,
 • Departament Compliance,
 • Departament Audytu,
 • Biuro Strategii,
 • Departament Zarządzania Grupą Kapitałową,
 • Departament Prawny,
 • Biuro Obsługi Zarządu,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującą spółką i jej spółkami zależnymi:

 • PGE Energia Ciepła S.A.,
 • PGE Baltica sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 4 sp. z o.o.,
 • Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o.
 • a także nadzór nad Fundacją PGE.

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji,
 • Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych,
 • Departament Handlu,
 • Departament Dialogu i Relacji Społecznych,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
 • PGE Obrót S.A.,
 • PGE Dom Maklerski S.A.,
 • PGE Centrum sp. z o.o.,
 • PGE Trading GmbH sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Administracji,
 • Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim,
 • Departament Zakupów,
 • Biuro ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Departament Regulacji,
 • Biuro ds. Instrumentów Pomocowych,
 • Departament Relacji Międzynarodowych,
 • Departament Analiz Rynkowych,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Dystrybucja S.A.,
 • PGE Synergia sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 2 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 8 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 9 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 10 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 11 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 13 S.A.,
 • PGE Inwest 14 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 16 sp. z o.o.,
 • PGE Inwest 19 sp. z o.o.

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Kontrolingu,
 • Departament Sprawozdawczości i Podatków,
 • Departament Ryzyka i Ubezpieczeń,
 • Departament Skarbu,
 • Departament Strategii IT,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE Systemy S.A.,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.

Jest uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Rozwoju i Innowacji,
 • Departament Integracji i Doradztwa Wewnętrznego,

a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

 • PGE EJ 1 sp. z o.o.,
 • PGE Nowa Energia sp. z o.o.,
 • PGE Ekoserwis sp. z o.o.,
 • PGE Energia Odnawialna S.A.,
 • PGE Ventures sp. z o.o.