Profil działalności

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misja i wizja

Grupa PGE chce odegrać kluczową rolę w modernizacji sektora energetycznego.

Misją Grupy PGE jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z długoterminową wizją PGE ma zostać liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. Wizja spółki przekłada się na trzy priorytety strategiczne, które obejmują:

  • wytwarzanie energii przyjaznej dla środowiska
  • świadczenie nowoczesnych usług energetycznych
  • sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy PGE 

Więcej informacji o tym, jak grupa zamierza realizować misję znajduje się w strategii Grupy PGE do roku 2030.

Nasze wartości

Nasze działania realizujemy w duchu Partnerstwa, Rozwoju i Odpowiedzialności - wartości, na których opiera się nasz Kodeks Etyki.  Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności. Stawiamy na rozwój kompetencji pracowników i wykorzystywanie szans biznesowych, a partnerskie relacje z kontrahentami stawiamy na pierwszym miejscu.

Do przestrzegania Kodeksu zobowiązani są pracownicy wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, w tym kadra kierownicza oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz naszej firmy.

Kodeks Etyki PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Priorytetem jest dla nas przejrzystość relacji biznesowych, budowanie współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE określa nasze zasady i minimalne wymagania wobec Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Kodeks Etyki dla Partnerów Biznesowych

Nasze wyniki w 2020 r.

pl_2020.jpg

Struktura GK PGE

Mapa aktywów

mapka_aktywa_2018pl.jpg
gkpge_relacjeInwestorskie_site