W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z 7 stycznia 2019 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że 19 listopada 2019 r. odstąpiono od rozmów mogących skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., deklaruje że działania strategiczne Grupy PGE w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w najbliższych latach koncentrować się będą na realizacji własnych projektów inwestycyjnych i programów strategicznych.