W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. dotyczącego wstępnego zainteresowania nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o., Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r., PGE podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów będących w posiadaniu pozostałych wspólników.

Tym samym PGE pozostanie posiadaczem 70% udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.