W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 (ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 listopada 2018 r., który został określony w ww. raporcie. Lista zostanie wyłożona w dniach 8, 9 oraz 13 listopada 2018 r.