Raport przesłany ponownie bez zmian w treści. Uzupełniono nazwiska osób reprezentujących spółkę.
----

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 9 czerwca 2010 roku zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w kopalniach PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB Turów S.A. ("Kopalnie"), w ramach którego Strona Społeczna reprezentująca pracowników Kopalni zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd PGE program konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.

Porozumienie gwarantuje pracownikom Kopalni dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania. Tym samym zakończony został spór zbiorowy trwający w Kopalniach.

W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE prowadzone są konsultacje z przedstawicielami pracowników we wszystkich obszarach działalności Grupy w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych.