Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że rozpoczął testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36.

Testom podlega majątek wytwórczy konwencjonalny i OZE. Zaistniałe w mijającym roku przesłanki dotyczą głównie zmian prawnych w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii.

O wyniku testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.