W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2015 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2015 r.

Wyrok jest nieprawomocny.