Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, iż w dniu 26 października 2009 r. Spółka otrzymała informacje o uzyskaniu dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

W związku z powyższym PGE od tego dnia rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).