Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 stycznia 2011 r. podjęła uchwały o:
- odwołaniu ze składu Zarządu PGE Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych pana Wojciecha Topolnickiego,
- powierzeniu obowiązków Wiceprezesa ds. Finansowych Prezesowi Zarządu panu Tomaszowi Zadrodze.