Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść drugiego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PGE ze spółką PGE Energia Jądrowa S.A.

Podstawa prawna: art. 504 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 roku nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami).