PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zastrzega, iż kalkulator akcji jest narzędziem pomocniczym mającym na celu ułatwienie wyliczeń związanych z posiadaniem akcji PGE  Polska Grupa Energetyczna S.A. i nie może być traktowany jako źródło danych będących podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnej w zakresie papierów wartościowych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność, aktualność oraz kompletność wyliczeń kalkulatora akcji i wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie, utracone zyski lub utracone korzyści powstałe w związku z wykorzystaniem kalkulatora akcji i podejmowaniem na jego podstawie decyzji inwestycyjnych. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem kalkulatora ponosi użytkownik serwisu. Zaleca się przed podjęciem decyzji inwestycyjnych sprawdzenie wyników otrzymanych przy pomocy kalkulatora akcji za pomocą innych dostępnych sposobów kalkulacji.