Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), przekazuje szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za styczeń 2016 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 4,6 TWh (wobec 5,0 TWh w styczniu 2015 r.), w tym, z węgla brunatnego 2,9 TWh (3,4 TWh).

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 167 zł za MWh (173 zł w styczniu 2015 r.).

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 3,6 TWh (3,1 TWh w styczniu 2015 r.).

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 2,9 TWh (2,9 TWh w styczniu 2015 r.).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.