Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), przekazuje szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-luty 2016 r. (narastająco).

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 8,8 TWh (wobec 9,6 TWh w okresie styczeń-luty 2015 r.), w tym, z węgla brunatnego 5,7 TWh (6,6 TWh w okresie styczeń-luty 2015 r.).

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej (cena sprzedaży na giełdzie zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej) wyniosła 166 zł za MWh (174 zł w okresie styczeń-luty 2015 r.).

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 7,1 TWh (6,5 TWh w okresie styczeń-luty 2015 r.).

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 5,7 TWh (5,6 TWh w okresie styczeń-luty 2015 r.).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.