W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 czerwca 2015 r.

Wyrok jest nieprawomocny.