Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-kwiecień 2016 r. (narastająco).

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh (wobec 18,7 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 11,1 TWh (12,9 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.).

Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 14,3 TWh (13,0 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.).

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 11,5 TWh (11,1 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.).

Informacje o zrealizowanej przez PGE średniej cenie hurtowej energii elektrycznej będą przekazywane do publicznej wiadomości po zakończeniu kwartału.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.