W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nieprawomocnego wyroku dotyczącego oddalenia powództwa akcjonariusza w sprawie ww. uchwał, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, wobec cofnięcia przez akcjonariusza pozwu wniesionego w sprawie, uchylił wyrok sądu I instancji i umorzył postępowanie.