Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Mateusza Gramzy, członka Rady Nadzorczej PGE. Pan Mateusz Gramza złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE w trybie natychmiastowym.