Dokumenty

Zapis transmisji internetowej konferencji Zarządu z prezentacji wyników za I półrocze 2019
Prezentacja - szacunkowe wyniki za I półrocze 2019 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site