Powrót

Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. decyzji w sprawie planowanego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

  • Numer raportu: 9/2018
  • Data sporządzenia raportu: 22.05.2018 17:31
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnych, których ujawnienie zostało opóźnione w dniu 22 maja 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Informacjami poufnymi, których ujawnienie zostało opóźnione, były:
- informacja o podjęciu w dniu 22 maja 2018 r. przez Zarząd PGE decyzji o wyrażeniu zgody na nabycie akcji Polenergia S.A. oraz ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A.
Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. Zarząd PGE podjął decyzję o wyrażeniu zgody na nabycie akcji Polenergia S.A. oraz ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A.”

- informacja o podjęciu w dniu 22 maja 2018 r. przez Radę Nadzorczą PGE, na wniosek Zarządu PGE, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE akcji spółki Polenergia S.A., zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 lit. c) oraz pkt 6) Statutu PGE
Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. Rada Nadzorcza PGE, na wniosek Zarządu PGE, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE akcji spółki Polenergia S.A., zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 lit. c) oraz pkt 6) Statutu PGE.”

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia MAR.
gkpge_relacjeInwestorskie_site