Powrót

Aneks do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole; Wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II

  • Numer raportu: 83/2013
  • Data sporządzenia raportu: 13.08.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”, „Zamawiający”), spółki zależnej PGE, podpisał w dniu 13 sierpnia 2013 r. Aneks nr 3 do umowy ze spółkami Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A. tworzącymi konsorcjum („Generalny Wykonawca”) na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Na mocy aneksu warunkiem wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac jest uzgodnienie i wdrożenie warunków regulujących relacje pomiędzy Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą i/lub Podwykonawcą a PKO Bankiem Polskim S.A., obejmujące m.in. zasady finansowe, warunki i zabezpieczenie płatności, gwarancje wykonania umowy.

Polecenie Rozpoczęcia Prac może zostać wydane nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego powiadomienia o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac

W tym czasie będą kontynuowane prace mające na celu wprowadzenie mechanizmów ograniczających ryzyko inwestycyjne i poprawiających rentowność zadania inwestycyjnego Opole II.

Ponadto Zarząd PGE informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza PGE GiEK wyraziła zgodę Zarządowi PGE GiEK na zmianę uchwały z dnia 4 kwietnia 2013 r. poprzez wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II.

Zarząd PGE GiEK wystawił Generalnemu Wykonawcy powiadomienie o planowanym wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia Prac w dniu 13 sierpnia 2013 r.


gkpge_relacjeInwestorskie_site