Powrót

Przyznanie dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji PGE

  • Numer raportu: 8/2019
  • Data sporządzenia raportu: 16.04.2019 16:02
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że na podstawie ogłoszenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. Spółka powzięła informację o liczbie uprawnień do emisji CO2 przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną należącym do Grupy PGE w 2019 r.

W wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE, aktywa wytwórcze nabyte od grupy EDF w 2017 r. (w tym Grupa Kogeneracja SA) otrzymają dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 w wysokości ok. 10,9 mln uprawnień z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego.
gkpge_relacjeInwestorskie_site