Powrót

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na papierach wartościowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 82/2010
  • Data sporządzenia raportu: 31.12.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej PGE, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), o dokonanych przez niego transakcjach na papierach wartościowych PGE, których łączna wartość przekracza równowartość 5.000 euro.

W wyniku przedmiotowych transakcji Członek Rady Nadzorczej Spółki sprzedał:
- 400 akcji PGE na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podczas sesji zwykłej w dniu 29 marca 2010 r. po średniej cenie 22,92 zł;
- 964 akcje PGE na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podczas sesji zwykłej w dniu 28 grudnia 2010 r. po średniej cenie 23,37 zł.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site