Powrót

Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiInformacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

  • Numer raportu: 81/2013
  • Data sporządzenia raportu: 13.08.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych PGE przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu Spółki. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 13 sierpnia 2013 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące dokonanych transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site