Powrót

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na papierach wartościowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2012 roku

  • Numer raportu: 8/2013
  • Data sporządzenia raportu: 31.01.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej PGE, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), o dokonanych przez niego w 2012 roku transakcjach na papierach wartościowych PGE, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 euro.

W wyniku transakcji Członek Rady Nadzorczej Spółki nabył w 2012 roku 5 akcji na rynku regulowanym podczas sesji zwykłej w dniu 16 października 2012 roku po średniej cenie 17,90 zł.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site