Powrót

PGE przejmuje farmy wiatrowe od Iberdroli w Polsce

  • Numer raportu: 75/2013
  • Data sporządzenia raportu: 31.07.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 31 lipca 2013 roku PGE oraz Energa Hydro sp. z o.o. (spółka zależna Energa S.A.) zawarły z odpowiednio Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. ("Iberdrola") oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) dwie umowy nabycia łącznie 100% udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o., zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce.

Podpisanie niniejszych umów jest konsekwencją umów warunkowych zawartych z Iberdrolą w dniu 26 lutego 2013 roku oraz z EBOiR w dniu 21 czerwca 2013 roku oraz uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację decyzją z dnia 4 czerwca 2013 roku, o których PGE informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 17/2013 z dnia 26 lutego 2013, 52/2013 z 21 czerwca 2013 oraz 45/2013 z dnia 4 czerwca 2013.

Zgodnie z umowami z Iberdrolą oraz EBOiR PGE nabyła trzy operujące farmy wiatrowe o łącznej zainstalowanej mocy 70,5 MW, tj. 40,5 MW w województwie warmińsko-mazurskim, 18 MW w województwie pomorskim i 12 MW w województwie podkarpackim, z zabezpieczonym kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów do 2029 roku. Produkcja energii elektrycznej w przejętych farmach wiatrowych wyniosła w 2012 roku łącznie ok. 143 GWh.

PGE dodatkowo przejęła dwa projekty na zaawansowanym etapie rozwoju o mocy 36 MW, których termin oddania do eksploatacji planowany jest w latach 2014-2016.

Wartość transakcji (Enterprise Value) obejmującej nabycie udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 366 mln zł.

Transakcja przejęcia farm wiatrowych spółki Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. jest kolejnym, po przejęciu farm wiatrowych od DONG Energy A/S, krokiem w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie oraz przyczynia się do poszerzenia przez PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie. Transakcja obejmuje także przejęcie części pracowników Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. w Polsce.

Po transakcji z Iberdrolą moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym PGE wzrasta z 198,5 MW do 269 MW.
gkpge_relacjeInwestorskie_site