Powrót

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółką PGE Electra S.A.

  • Numer raportu: 68/2010
  • Data sporządzenia raportu: 05.11.2010
  • Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką PGE Electra S.A.

Podstawa prawna: art. 504 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 roku nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site