Powrót

PGE przejmuje farmy wiatrowe od DONG Energy

  • Numer raportu: 63/2013
  • Data sporządzenia raportu: 28.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku PGE oraz Energa Hydro sp. z o.o. (spółka zależna Energa S.A.) zawarły z DONG Energy Wind Power A/S („DONG Energy”) umowę nabycia akcji i udziałów w spółkach zarządzających operującymi farmami wiatrowymi oraz rozwijającymi projekty farm wiatrowych w Polsce.

Podpisanie niniejszej umowy jest konsekwencją umowy warunkowej zawartej w dniu 19 lutego 2013 roku oraz uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację decyzją z dnia 4 czerwca 2013 roku, o których PGE informowała w raportach bieżących odpowiednio nr 12/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. oraz nr 45/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku.

Zgodnie z umową z DONG Energy, PGE nabyła operujące farmy wiatrowe w Karnicach o zainstalowanej mocy 30 MW oraz Jagniątkowie o zainstalowanej mocy 30,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, odpowiednio dla farmy w Karnicach do końca 2020 roku oraz dla farmy w Jagniątkowie do końca 2017 roku. Produkcja energii elektrycznej w obu farmach wiatrowych łącznie wyniosła 146 GWh w 2012 roku.

Ponadto, PGE przejęło pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW, w tym 130 MW projektów będących w zaawansowanym stadium rozwoju, których termin oddania do eksploatacji planowany jest stopniowo w latach 2014-2016. Planowany termin oddania do eksploatacji pozostałych projektów to lata 2017-2018.

Wartość transakcji (Enterprise Value) z DONG Energy, zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 683 mln zł.

Transakcja przejęcia farm wiatrowych wpisuje się w strategiczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE w energetyce wiatrowej na lądzie oraz poszerzenie przez Grupę PGE kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania projektami w tej dziedzinie. Transakcja obejmuje także przejęcie zespołu pracowników DONG Energy w Polsce.

Po transakcji z DONG Energy moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym PGE wzrasta ze 138 MW do ok. 198,5 MW.
gkpge_relacjeInwestorskie_site