Powrót

Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

  • Numer raportu: 6/2019
  • Data sporządzenia raportu: 29.03.2019 12:39
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., podmiot zależny od Spółki, podpisał aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów („Umowa”), o której PGE informowała w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex S.A. oraz Tecnicas Reunidas SA.

W wyniku potrzeb dostosowań technologicznych i zwiększonego zakresu prac, wartość Umowy została podwyższona o kwotę 108,5 mln złotych netto do kwoty 3.647 mln zł netto, a termin zakończenia robót został wydłużony o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 października 2020 r. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.
gkpge_relacjeInwestorskie_site