Powrót

List intencyjny w sprawie elektrowni Opole

  • Numer raportu: 57/2013
  • Data sporządzenia raportu: 27.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013 roku PGE wraz z Kompanią Węglową S.A., mając na uwadze możliwość ponownego uruchomienia projektu inwestycyjnego budowy dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy w Elektrowni Opole popisały list intencyjny, na podstawie którego zobowiązały się do przeanalizowania ekonomicznych i prawnych możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy węgla kamiennego wydobywanego przez Kompanię Węglową S.A. dla Elektrowni Opole, w tym w szczególności dla bloków objętych projektem (po ich wybudowaniu) oraz ewentualnego zaangażowania Kompanii Węglowej S.A. w realizację Projektu Opole II, w szczególności zaangażowania kapitałowego.

Spółki zakładają, że efektem działań powinno być wypracowanie modelu zapewniającego wybudowanie bloków objętych projektem oraz zapewnienie Kompanii Węglowej S.A. zbytu węgla kamiennego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site