Powrót

Informacja o prowadzonych przez Spółkę testach na utratę wartości aktywów

  • Numer raportu: 53/2017
  • Data sporządzenia raportu: 22.12.2017 12:49
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że rozpoczął testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36.

Testom podlega majątek wytwórczy konwencjonalny i OZE. Zaistniałe w mijającym roku przesłanki dotyczą głównie zmian prawnych w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii.

O wyniku testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
gkpge_relacjeInwestorskie_site