Powrót

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na uchylenie decyzji środowiskowej dla bloków 5 i 6 w Oddziale Elektrownia Opole

  • Numer raportu: 53/2012
  • Data sporządzenia raportu: 02.10.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r. dotyczący uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ze skargi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site